Skip to main content

Spoločnosť Ekostav

Stavebná firma s viac ako 20-ročnou tradíciou

EKOSTAV PRIEVIDZA je rodinná stavebná firma, ktorá bola založená v roku 1992.
Jej dlhoročné pôsobenie je zárukou vysokej kvality vykonaných prác a poskytnutých služieb. Spoločnosť reprezentujú kvalifikovaní pracovníci s odbornou spôsobilosťou a dlhoročnou praxou v odbore.

Hlavným zameraním firmy je realizácia ekologických, vodohospodárskych a inžinierskych stavieb pre mestá a obce, čo predstavuje najmä výstavbu čistiarní odpadových vôd, čerpacích staníc, kanalizačných zberačov, vodovodov, vodojemov, dopravných komunikácií, pozemných a priemyselných stavieb. Keďže sme flexibilná firma, rozšírili sme svoju činnosť aj na realizáciu občianskych a bytových stavieb.

Vo svojej hlavnej činnosti sa zaoberáme :

 • výstavbou kanalizácie
 • výstavbou vodovodov
 • výstavbou plynovodov
 • výstavbou rozvodov elektriny
 • vykonávaním zemných prác
 • vykonávaním terénnych úprav
 • asanáciou a sanáciou územia
 • výstavbou rodinných domov
 • výstavbou skladov
 • oceňovaním stavebných a mont. prác certifikovaným cenárom
 • výstavbou búdou občianskej výstavby
 • rekonštrukciou budov, soc. zariadení
 • montážou sadrokartónov a ďalších prác podobného charakteru
 • zatepľovanie budov
 • prenájmom strojov a mechanizmov

Na dosiahnutie svojich cieľov spoločnosť využíva vlastné technické a strojové vybavenie ako sú nákladné autá, bagre, nakladače, žeriav, hydraulické kladivo, dusadlá, rezačka asfaltu a inádrobná technika. Stroje a mechanizmy obsluhujú kvalifikovaný pracovníci s dlhoročnou praxou.