Referencie

1. Obecný úrad Strečno – vodovod, kanalizácia
2. Obecný úrad Vrícko – vodovod, kanalizácia, ČOV
3. Obecný úrad Nedožery-Brezany – IBV – inžinierske siete, kanal. zberač Nedožery – Brezany – Prievidza, komunikácie, parkovisko, dom smútku, obecná kanalizácia
4. Obecný úrad Oslany – kanalizácia, ČOV, komunikácie
5. Mesto Prievidza – Pribinovo námestie – dlažba
6. Mestský úrad Vrútky – vodovod, kanalizácia
7. SeVak – závod Martin – vodovod
8. Obecný úrad Timorádza – kanalizácia, ČOV
9. Obecný úrad Lazany – kanalizácia, chodníky, vodovod
10. Obec Horná Štubňa – rozšírenie vodovodu
11. Kláštor pod Znievom – vodovod
12. Obec Ráztočno – IBV,vodovod, kanalizácia, komunikácie, chodníky
13. Obec Lipník – IBV, vodovod, kanalizácia, komunikácie, vodojem, bytovka 9b.j.
14. Obec Chrenovec – IBV, vodovod, plynovod
15. ZOO Bojnice – vodovod, chodníky, Detská ZOO
16. Obec Jalovec – komunikácie
17. Kúpele Bojnice – komunikácie, parkovisko
18. Obec Horná Ves – vodovod, vodojem, čerpacia stanica pre výtlak na vodojem
19. Obec Dolné Vestenice – vodojem, zásobné potrubie
20. Obec Valaská Belá – vodovod
21. Obec Necpaly okres Martin – rekonštrukcia vodojemu, prívodné a zásobné potrubie
22. Mesto Handlová – vodovod, pretláčacia stanica
23. Obec Dlžín – vodojem
24. Obec Kostolná Ves – vodovod, dotláčacia stanica
25. Dubnica nad Váhom – Tesco- plynovod
26. Mesto Prievidza – Lidl-inž.siete
27. Mesto Prievidza – Aluplast-kanalizácia
Firma vlastní kompletnú mechanizáciu na výstavbu inžinierskych sieti.