Prenájom mechanizmov

TYP STROJA 1km/€ 15min/€ 1hod/€
MAN 4×4    S3  sklápač   9,8t 1,50 € nákl.výkl.6 € 25 €
AVIA 30      sklápač       1 € 4 € 18 €
Hydrau.rýp.DOOSAN – lyž.116,80,50cm - 10,50 € 42 €
Rýpadlo-nakladač  HIDROMEK 102 - 9 € 36 €
Hydraulické búracie kladivo MSB MS 200H – HIDROMEK 102 - 11 € 44 €
UNC Nakladač   - 6,25 € 25 €
Zváračka FRIATEC naHDPE tl.vod.rúry 30.- €/zvar +  doprava1km/1  €/+ 10  €/h. vyškolený prac.
 Vibračný valec–motor  HONDA+1.prac. 33 €/1 hod. +doprava
Rezačka asfaltu + 1.prac. Rezanie asfaltu 6  €/bm , Betónu 12 €/bm,                              dunaj. štrku 13 €/bm
Vibračná  doska + 1.prac.   30 €/ 1 hod. + doprava

Cenník je platný od 3.4. 2017. Ceny sú uvedené bez DPH

Pri kúpe kameniva na objednávku Ekostavu fakturujeme 5 % k cene.