Kontakt

Ekostav 2
Ekostav
Poľnohospodárov 2
97101 Prievidza
IČO : 14198843
IČ DPH : SK 1020585379
VÚB PRIEVIDZA 242041 – 382 / 0200
TELEFÓN: 0905 47 19 89, 0905 25 99 23
Pevná linka: 046/3811308
mail: ekostavpd@gmail.com