Kontakt

Ekostav 2
EKOSTAV Prievidza, s.r.o.
Poľnohospodárov 2
97101 Prievidza
IČO : 36015911
IČ DPH : SK2021357547
IBAN: SK62 0200 0000 0040 4568 3755
TELEFÓN: 0905 47 19 89, 0905 25 99 23
Pevná linka: 046/3811308
mail: ekostavpd@gmail.com